Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 27, 2006

Eremitageslottet, set fra vest, i den nedgående sol

Eremitageslottet (ofte blot Eremitagen) ligger, på det højeste punkt på Eremitagesletten, i Jægersborg Dyrehave nord for København.

Eremitagen har aldrig været tænkt til residens, men blot som et sted hvor kongen under sine parforcejagter kunne holde taffel. I både det nuværende slot og forgængeren fandtes der tidligere en "taffelmaskine", der kunne hejse bordet op fra kælderen til spisestuen, således at kongen og hans gæster kunne indtage middagen uden tjenere, eller "en ermitage" (i ensomhed), deraf navnet på slottet.

Området omkring slottet var blevet indhegnet af Christian 5., som Jægerborg Dyrehave, så han kunne gå på jagt i området. Indhegningen medførte, at befolkningen i området blev tvangsforflyttet. Blandt andet blev landsbyen Stokkerup nedlagt, så der i dag kun er byens gadekær tilbage nedenfor slottet. Les mer…