Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 30, 2011

Levermos er en primitiv stængelplante og indgår i planterigets systematik

Planterigets systematik er den botaniske disciplin, hvor forskellige typer af planter grupperes i arter, slægter, familier, ordner o.s.v.

Opdelingen af forskellige slags planter i f.eks. familier, slægter og arter er en disciplin, der hedder botanisk taksonomi. Den har sit ophav i teorier fra forskere som Linné, Darwin og Mendel. Hvor det i et område kan give mening med præcist afgrænsede slægter og arter, er der andre områder, hvor man må ty til overslægter, underslægter, kohorter, overarter og en række andre begreber. Men benytter derfor i stigende grad en helt anderledes måde at gruppere på kaldet fylogenetisk systematik, hvor alt levende indordnes i en mere fri struktur i form af et træ.

De to grupperingsmåder konkurrerer ikke, men supplerer hinanden. Den fylogenetiske systematik anvendes især i de højere lag (fra klasse og op), samt hvor man har fokus på nedstamning. Den botaniske taksonomi anvendes typisk i de fleste andre tilfælde. Læs mere