Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 37, 2005

Rådyr

Rådyret (Capreolus capreolus) er Europas mindste hjorteart. Den er meget almindelig i det meste af Europa og Lilleasien. Hannen kaldes en buk, mens hunnen kaldes en . I det fri kan et rådyr blive omkring 10-12 år, mens det i fangenskab kan blive op til 17 år gammelt. De bliver kønsmodne omkring etårsalderen og parringssæsonen er i juli-august. Rævene tager normalt omkring 60% af rålammene i en sæson.

Man har fundet rådyrknogler i Danmark helt tilbage fra for 8.000 år siden. Rådyret trives alle steder, hvor der er gode græsningsmuligheder og samtidig mulighed for skjul i form af småskove og krat og er dermed meget tilpasningsdygtigt. Kun på enkelte danske øer findes rådyret ikke, visse steder – f.eks. på Bornholm – blev det udryddet på grund af rovdrift, men en bestand er senere genopbygget ved udsætning.