Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 49, 2009

Kort over Haderslev Dam

Haderslev Dam er en sø vest for Haderslev by i Sønderjylland. Byen er opstået på en stor banke af aflejret sand og ligger således mellem dammen og fjorden.

Dammen består egentlig af tre søer, og Haderslev Dam bruges både om den største af de tre samt om de tre tilsammen. De to øvrige er Hindemade mod vest og Inder Dam mod øst (nærmest byen), begge er adskilt fra den store dam med dæmninger. Samlet udstrækning af de tre søer er næsten seks kilometer, og hvor dammen er bredest, er den næsten en kilometer.

I middelalderen lå et dominikanerkloster tæt ved søen, men det blev revet ned i 1627. Den tilhørende kirkegård blev fortsat brugt til begravelser helt frem til 1926. Nu om stunder bruges store dele af området omkring dammen til rekreative formål. Selve dammen bruges til småsejlads, men tidligere blev der også sejlet med større både. I 1959 skete der i den forbindelse en alvorlig ulykke med en turbåd, hvorved 57 mennesker omkom. Læs mere