Wikipedia:Vekas danske artikkel/Veke 7, 2012

Martin Luther King mens han holder talen "I Have a Dream"

I Have a Dream (dansk: Jeg har en drøm) er den tale, Martin Luther King holdt på trapperne til Lincoln Memorial i Washington D.C. den 28. august 1963 i forbindelse med den store borgerrettighedsmarch "March on Washington for Jobs and Freedom".

Talen, hvor Martin Luther King redegør for sine drømme og visioner om en fremtid i USA hvor alle, uancet race, kan leve sammen i harmoni som ligeværdige borgere, blev holdt foran mere end 200.000 tilhørere, og regnes som en af de betydeligste taler nogensinde. Forskere har udnævnt I Have a Dream som det 20. århundredes vigtigste amerikanske tale.

Talen griber tilbage i en ca. 150 år gammel tradition for afro-amerikansk retorik, og bærer præg af, at Martin Luther King også var præst i baptistkirken. I 2003 blev der lagt en mindesten på det sted, Martin Luther King stod, da han holdt sin tale i 1963. Læs mere