Wikipedia:Vekas omsetjing

Vekas omsetjing (veke 33)Endra

Wikipedia:Vekas omsetjing/Veke 33, 2022


Vekas omsetjing er eit meta-prosjekt der ein skal prøve å omsetje den framrøysta artikkelen til flest mogleg, og helst små, språk.

Les meir på dei nynorske sidene til Vekas omsetjing.

Sjå tidlegare omsette artiklar i arkivet.