Wikipedia:Wikiprosjekt Norsk språk

Målsetjing og omfangEndra

Artikkelen norsk språk skil seg frå dei andre språkartiklane ved at det er artikkelen til det språket som står skribentane til nett denne wikipediaen nærast. Dermed risikerer vi at denne artikkelen blir for lang, for utypisk, for lite informativ (den essensielle informasjonen druknar).

Målsetjinga med dette prosjektet er å gjere om artikkelen norsk språk til ein balansert artikkel, innhaldsmessig sett, og å skrive om det stoffet som er meir omfangsrikt enn for andre språkartiklar til separate artiklar.

Korleis kan ein hjelpa?Endra

Jo fleire som ser på denne artikkelen, desto større blir han. Innhaldet må splittast opp i delartiklar som hovudartikkelen kan vise til, og med kortare samandrag i hovudartikkelen. Dei med innsikt i ulike aspekt ved norsk kan skrive sin del som separat artikkel. Meir teknisk hjelp er å sjekke at lenkjene mellom dei ulike delane fungerer.

VerktøyEndra

Dette er ikkje prosjektet for dei spesielle verktya.

Få tak i bidragsytararEndra

Trondtr 12. jun 2005 kl. 2234 (UTC).

RosEndra

Sjå ògEndra