Yrkesskule er eit tidlegare norsk omgrep for skular som gav yrkesopplæring innan handverk, industri og visse serviceyrke, til forskjell frå dei teoretisk orienterte gymnasa. I 1976 vart yrkesskulane samordna med fleire andre skuleslag og lag inn under den vidaregåande skulen som studieretning for handverks- og industrifag.

Kjelder endre

«yrkesskole» i Store norske leksikon, snl.no.