ZAPU, Zimbabwe African People's Union, var ei nasjonal frigjeringsrørsle i Zimbabwe, leia av Joshua Nkomo. I lag med Zanu var ZAPU ei av dei drivande kreftene bak fallet til det kvite regimet i Rhodesia og grunnlegginga av staten Zimbabwe. ZAPU og Nkomo vart begge utmanøvrert av Robert Mugabe og rørsla hans ZANU, og vart seinare slått i lag til ZANU-PF.

KjelderEndra