Å, salige stund uten like

«Å salige stund uten like» er ein norsk påskesalme som blei skriven av journalisten og diktaren Johan Halmrast i 1890. Melodien er av Kristian Wendelborg, også denne fra 1890.

Salmen er basert på Bibelen si foteljing om Maria Magdalena. Då påskesalmen blei gjeven ut for første gang, hadde han overskrifta «Maria Magdalenas jubel». Salmen kom med i ei rekkje songbøker, som i Melodiboken (1926). I Koralbok for den norske kirke (1926) er salmen med, men med melodi av Ludvig Dahl. Først i 4. utgåve av koralboka (1947) blei melodien til Wendelborg teken med.

Publisert

endre

Innspelingar

endre

(I utval)

  • Bernhard Johannessen med strykekvartett. Som «O, salige stund uten like». Spelt inn i Stockholm 20. september 1927. Gjeven ut på 78-platene His Master's Voice X 2630 og His Master's Voice A.L. 2168.

Kjelder

endre