Ål

Wikimedia-fleirtydingsside

Ordet ål har fleire tydingar på norsk:

  • Ål kommune
  • Tettstaden Ål i Hallingdal
  • Fisken europeisk ål, til vanleg berre kalla ål, som lever både i salt- og ferskvatn
  • Fisken slimål, som lever på botnen i saltvatn
  • Eit frøblad eller groe
  • Ein mørk stripe langs ryggen på dyr
  • Ei renne i botnen av elv eller innsjø
  • Ein syl til å ta opp att bokstavar i blysats
  • Ein fald eller skrukk i strømper og strømpebukser, især om dei er for store og sig ned

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.