Æra (av latinske aes for koparpengar) er ein (vanlegvis lang) tidsperiode med kjende karakteristikkar. Til dømes Den bibelske æraen, den romerske æraen osv. Æra vert òg nytta til å symbolisere kortare periodar, som Beatles-æraen eller disco-æraen.

Sjå ògEndra