Æring er den minste av dei vanlege robåtstorleikane, 4 – 4,5 m lang. Ordet kjem av at robåtstorleiken har berre eit par årer. Det er to storleikar æringar. Den eine har berre to band, og dirfor berre eit rom, medan den andre har tre band som ein færing, men det bakre rommet er berre ca. 50 cm langt.

Det er mulig at æringene er kome til i løpet av dei siste ca. 50 år, av ein trong ein mindre robåtar.

Kjelder endre