ß vart brukt som forkorting for skillingen.

Dobbel s (ß), på tysk Eszett, er ein bokstav som no blir brukt berre i tysk i Tyskland og Austerrike, men ikkje i Sveits og Liechtenstein. På tysk er han òg kalla scharfes s («skarp s»). Bokstaven kan også skrivast som to s-ar. Bokstaven har oppstått som ein ligatur av ein ſ og ein s (ein lang s og ein rund s).

ß som ligatur av ein ſ og ein s (ein z i frakturskrift)

I Unicode kodar ein ß som U+00DF, det finst òg ein majuskel form, som blir koda som U+1E9E (ẞ).

BakgrunnsstoffEndra