2. søndag i faste

2. sundag i faste, òg kalla remiscere, av latin 'kom i hug', eit bønerop henta frå klagesongane, er den andre sundagen i fastetida før påske i den kristne kyrkja.

Kjelder endre