29. strategiske missildivisjon

29. strategiske missildivisjon er ein russisk missildivisjon underlagd 33. strategiske rakettarmé, og staben er lagd til byen Irkutsk

VåpenEndra

Divisjonen har den mobile SS-25 som våpen.

HistorieEndra

29. strategiske missildivisjon vart sett opp på basis av 85. ingeniørbrigade i 1951, som den gongen var i Baltikum. Overføringa til Irkutsk fann stad i 1986.