Konoskopisk interferensmønster

(Omdirigert frå 2V-vinkel)

Eit konoskopisk interferensmønster eller interferensfigur er eit mønster av rigar som vert skapt av optisk interferens når divergerande lysstrålar fer gjennom eit dobbeltbrytande stoff. Det er den beste måten å avgjere om eit mineral er fleiraksa eller toaksa, og for å finne det optiske forteiknet i optisk mineralogi. Dei observerte interferensmønstra syner i røynda alle mogelege dobbeltbrytande fargar på ein gong, inkludert slokka fargar (i mørke band kalla isogyrar).

Kjelder endre