3. søndag i faste

3. sundag i faste, òg kalla oculi, av latin 'mine augo', etter opningsorda i den bibelske salmen i Salmane 25,15, «Eg vender alltid mine augo mot Herren, for han drog meg ut or garnet»,[1] er den tredje sundagen i fastetida før påske. Dagen vert på norsk kalla frigjeringssundagen, ut frå teksten i den bibelske salmen.

Kjelder endre