5. søndag i faste

5. sundag i faste, òg kalla judica, av latin 'hjelp meg til min rett', etter opningsorda i den bibelske salmen i Salmane 43,1 «Hjelp meg til min rett og før mi sak mot folk som ikkje viser miskunn!»,[1] er den femte sundagen i fastetida før påske.

I Den norske kyrkja fell dagen ofte bort, fordi han, spesielt når påska er tidleg, har lett for å falle på same sundagen som Maria bodskapsdag.

KjelderEndra