A4 er ein standard papirstorleik definert av den internasjonale standarden ISO 216 som 210 mm × 297 mm.

Ei samanlikning av forskjellige papirformat

Eit A4-ark som blir delt (eller bretta) på tvers av langsida gir to A5-ark. Tilsvarande er eit A3-ark dobbelt så stort som eit A4-ark. Alle A-formata er formlike. Forholdet mellom langsiden og kortsiden er kvadratrota av 2.

Alle A-formata tar utgangspunkt i A0, som har eit areal på 1 m². A4 har altså ei flate på 1/16 m².

Sjå ògEndra

KjelderEndra