AVR er namnet på ein 8-bits RISC-basert mikroprosessor som vert produsert hjå elektronikkprodusenten Atmel. AVR vart opphavleg konstruert i Noreg av to studentar ved NTNU. AVR vert mykje nytta i industrien og av folk som syslar med hobbyelektronikk.

Atmel AVR ATmega8 PDIP.
Denne artikkelen handlar om halvleiarprodusenter AVR. For jordbruksmaskinprodusenten AVR, sjå AVR bvba.

Atmel har ei stor utviklingsavdeling utanfor Trondheim som jobbar med utvikling av mikrokontrollerfamilien samt ulike programmvare- og maskinvareverktøy.

Bakgrunnsstoff endre