Absurd

Wikimedia-fleirtydingsside

Absurd skildrar noko som er meiningslaust eller urimeleg. Ordet er latin og tyder 'uharmonisk, urimeleg'. Ordet «absurd» vert gjerne brukt om meiningslause påstandar, usamanhengjande argument og surrealistisk humor. Ein absurditet er noko som er urimeleg.

Absurd vert brukt i fleire samanhengar: