Acta Borealia

Acta Borealia er eit tverrfagleg vitskapleg tidsskrift for kulturstudium, utgjeve på engelsk av UiT. Tidsskriftet publiserer resultat frå forsking på samfunn i nordområda.

Tidsskriftet legg mest vekt på spørsmål knytt til

  • etniske tilhøve -
  • busetjingsmønster og busetjingsutvikling -
  • økonomi -
  • politiske, kulturelle og sosiale fenomen -

- frå forhistorisk tid til nær fortid.

BakgrunnsstoffEndra