Ad hoc, frå latin, tyder «til dette (formålet)». Uttrykket vert nytta for å om noko som ikkje skjer på prinsipielt eller generelt grunnlag, men vert gjort med utgangspunkt i ein særskild situasjon, til dømes ei ad hoc-løysing, eit ad hoc-utval, ein ad hoc-hypotese.

Sjå også endre