Utsyn frå Addington Hills

Addington Hills er ein park i Shirley i London, som blir forvalta av London Borough of Croydon. Han ligg ikkje i Addington i London slik ein kanskje skulle tru utifrå namnet; han har namnet frå før drabantbyen Shirley blei bygd. For det meste er han dekt av skog.

KjelderEndra