Addington Park er ein park i Addington i London som blir administrert av London Borough of Croydon. Parken er godt forbunde med kollektivtransport, i hovudsak med buss og sporvogn. I parken er det eit historisk landskap, ein idrettspaviljong, leikeplass, toalett og iskremkioskar. Utanfor finst det òg ein parkeringsplass.

KjelderEndra