Adele er ei fransk kortform av det tyske kvinnenamnet Adelheid, og det gamalhøgtyske Adalhaid, som kjem av adal, «edel», og haidu, «glans». Det kan også kome av det hebraiske ordet for «pryd». Namnet er kjent i Noreg frå 1300-talet.

Adele har finlandsvensk namnedag 16. desember.

Kjende namneberarar endre

Annan bruk endre

Adele Bloch-Bauer I er eit kjent måleri av Gustav Klimt.

Kjelder endre


«Adele» i Store norske leksikon, snl.no.