Arbeidsmarknadsetaten (Aetat) var ein statleg etat i Noreg med ansvar for gjennomføring av arbeidsmarknadspolitikken. Aetat vart avvikla i 2006, då Arbeids- og velferdsetaten vart etablert.

Aetat
TypeEtat
VirkefeltNoreg
Skipa1945
Opphøyrtjanuar 2006

Aetat hadde ansvar for informasjon om arbeidsmarknaden, arbeidsformidling, arbeidsmarknadstiltak og utbetaling av dagpengar og attføringspengar. Bakgrunnen for etaten finn vi mellom anna i arbeidsmarknadskontora, som vart etablerte i dei største byane i Noreg frå om lag 1900. Etaten var frå 2003 styrt med to forvaltingsnivå: Aetat lokal og Aetat Arbeidsdirektoratet.