Aina er eit kvinnenamn som kan koma frå finsk Aino, 'alltid' eller 'einaste' eller katalansk som ei form av Anna. Aina har namnedag den 27. juni.

Namneberarar endre

Kjelder endre