Ei akademisk grad er ein tittel ein person oppnår ved å følgje studiar og avlegge eksamen eller ved å skrive og forsvare ei avhandling ved eit universitet eller ein høgskule. I dei fleste land er akademiske grader delt inn i lågare grader, høgere grader og doktorgrader. Det er vanleg å bruke den akademiske grada som tittel, særleg når det dreiar seg om høgere grader og doktorgrader.

Sjå også

endre

Kjelder

endre