Aktivisme er ei overlagt handling for å skapa sosial eller politisk forandring. Denne handlinga utfoldar seg som regel som støtte eller opposisjon til ei ofte kontroversiell sak eller eit omdiskutert argument. Aktivisme omfattar ofte strategiar for utbreiing av ideologiske synspunkt, der fysiske eller symbolske handlingar blir brukt som argumentasjon.

Eit venstreradikal politisk aktivist held appell ved ein demonstrasjon 1. mai i Sverige

Sjå òg

endre