Algebra over ein kropp

Ein algebra over ein kropp (ofte kalla ein algebra) er i matematikken eit vektorrom saman med eit bilineært produkt.

La vera eit vektorrom over ein kropp og eit produkt, her skrive på klammeform. er bilineært viss det er lineært i beggje faktorane sine. Det vil sei at for alle og for alle har me

  • og

EksempelEndra

  •   for ein kropp   kor   er multiplikasjonen i kroppen