Almanakkforlaget er eit privat forlag, eit marknadsnamn for Emil Moestue AS. 2. april 1912 underteikna Emil Moestua AS ein kontrakt med Det akademiske kollegium ved Universitetet i Oslo om produksjon og utgjeving av Almanakk for Noreg frå og med 1913-årgangen. Denne eineretten hadde Emil Moestue as heilt fram til 1987, då Stortinget oppheva eineretten.

ALmanakkforlaget samarbeider med Ajasto i Finland og og Almanacksförlaget i Sverige om utgjeving av almanakkar og kalendariske produkt. Forlaget har tre registrerte varemerke og produkt; Den 7de Sans, Aplan og Filofax.