Almisse (frå gresk eleemosyne; miskunn) er ei gåve til trengande. I alle dei store religionane er det påbod om å gje til dei som treng.

Allmissebøsse
Teksten i omsetting: «Almisser for dei stakkars plaga ubotelege». Bøssa står ved porten till sjukehuskyrkja Santa Maria in Porta Paradisi i Roma.

Kjelder

endre