Altfløyta er eit treblåseinstrument som er litt større enn ei tverrfløyta, og dermed òg i eit djupare register. Ho blir karakterisert ved den mjuke og fyldige klangen i det nedre registeret. Røyret er tydeleg tjukkare og lengre enn det på ei vanleg tverrfløyta, noko som krev at utøvaren bles inn meir luft. På standardrepertoaret til altfløytisten finn ein mellom anna Maurice Ravels Daphnis et Chloé og Igor Stravinskijs Vårofferet.

Altfløyte

Ei altfløyte
Treblåseinstrument
Klassifiseringtverrfløyte
Liknande instrument
Speleregister

Kjelder

endre