Ananke-gruppa

gruppe av jupitermånar

Ananke-gruppa er ei gruppe jupitermånar som truleg har sams opphav. Jupitermånen Ananke har gjeve opphav til namnet på gruppa, og er den største medlemen av henne.

Diagram over månane i Ananke-gruppa

Det er er truleg Ananke som er opphavet til gruppa, der dei 16 andre medlemene av gruppa er bitar som vart slegne av Ananke under ein kollisjon med eit anna objekt. Ananke sjølv var truleg ein asteroide som vart fanga inn av Jupiter.

Desse månane vert rekna til gruppa:

Kjelder endre