Sinus, latin for lomme eller fald, er eit namn på fleire anatomiske strukturar. Dei er alle holrom eller kanalar, døme er sinus coronarius (koronarsinus), sinus frontalis (bihola i panna), sinus cavernosus (eit blodfylt holrom i hjernen).