Anders N. Næsset

norsk politikar

Anders Nilsson Næsset (1. april 187222. november 1949) var ein norsk fiskar og organisasjonsleiar frå Uthaug i Sør-Trøndelag, formann i Norges Fiskarlag og stortingsmann for Venstre.

Gravminne over Anders N. Næsset

Næsset var fødd på ein husmannsplass og var fiskar frå unge år. Frå 1889 til 1901 dreiv han lofot- og finnmarksfiske og vart høvedsmann allereie frå sist i tenåra. Elles deltok han 1892-1930 i storsildfisket på strekninga frå Kinn i sør til Trøndelag i nord. Perioden 1901-25 dreiv han bankfiske frå Halten nordover til Røst, i alle år som skipper.

Næsset var med å stifte Ørlands Fisker og Sjømandsforening i 1896, leiar av foreininga 1907-37. Under skipinga av Norges Fiskarlag i 1926 vart han vald til nestformann i laget, eit ombod han hadde til han vart vald til formann i 1932. Han leia Fiskarlaget 193-37 og var frå 1927 til 1947 formann i fylkeslaget Sør-Trøndelag Fiskarlag. Elles var han styremedlem i Storsildlaget frå 1928. Noregs Fiskarlag kåra Næsset til heidersmedlem i 1947 og reiste ein bautastein over grava hans på Ørland kyrkjegard.

I tida 1916-40 og 1945-49 var Næsset heradsstyremedlem. Valperioden 1931-33 representerte han partiet Venstre på Stortinget, der han var med i Sjøfarts- og fiskerikomiteen. Han vart tildelt Kongens fortenstemedalje i gull og Redningsselskapet si sølvmedalje.

KjelderEndra