Annette

kvinnenamn

Annette og Anette er kvinnenamn av fransk opphav. På fransk er siste e-en stum, og på norsk finst namna òg med stavemåten Annett og Anett.

Annette er ei kjæleform av Anne med tydinga 'vesle Anne'. Namnet kan òg vera ein variant av Antoinette.

Annette har svensk namnedag den 9. september og norsk namnedag den 9. desember.

Bruk endre

Anette var eitt av dei mest populære døypenamna i Noreg på 1980-talet.

Kjende namneberarar endre

Kjelder endre