Ante meridiem

Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir flytta til 12-timarsklokke. (Sjå eventuelt diskusjon)
Merge-arrows.svg
Det er føreslått at denne sida blir fletta med post meridiem. (Sjå eventuelt diskusjon)

Ante meridiem er eit latinsk uttrykk som tyder 'før middag' (før kl. 12.00). Forkortingar er AM, a.m. eller A.M. Tidlegare vart forkortinga f.m. (før middag) nytta i norsk.

Klokke som viser eit ante meridiem-tidspunkt.

Ante meridiem blir brukt i somme land for å seie at eit klokkeslett høyrer til den første halvdelen av døgnet, frå midnatt til middag. 6 AM betyr såleis klokka seks om morgonen.

Vanleg standard tidsrekning tar midnatt som utgangspunkt, klokka 00.00. Klokka 6 AM blir då klokka 06.00.

Det motsvarande uttrykket er post meridiem, som tyder etter middag. Forkortingar er PM, p.m. eller P.M..