Antenne

Wikimedia-fleirtydingsside

Antenne kan tyde

  • følehorn, antenne hjå leddyr og nærskylde dyr
  • radioantenne, antenne som kan senda og motta radiobølgjer

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.