Antimon

grunnstoff med kjemisk symbol Sb og atomnummer 51

Antimon er eit grunnstoff med kjemisk symbol Sb og atomnummer 51. Atommassen (u) er 121,8.

Antimon

Historie Endra

Antimon har vore kjend i sambindingar i lange tider. Som metall har stoffet vore kjend sidan byrjinga av det 17. århundre. Antimon hadde eit alkymistisk symbol.

 
Symbolet for antimon

Førekomst og utvinning Endra

Antimon finst i fleire mineral.

Sambindingar Endra

Mange sambindingar er giftige.

Bruk av antimon Endra

Antimon vert brukt i legeringar og i batteri.

Sambindingar av antimon kan brukast i måling.

Bakgrunnsstoff Endra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Antimon