Antioksidant

molekyl som hemmer oksidering av andre molekyl

Antioksidant er eit samleomgrep på stoff som motverkar oksidasjonsprosessar forårsaka av fritt radikal.

Bakgrunnsstoff endre