Ein antologi er ei tekstsamling, det vil seie ei bok med fleire litterære tekstar, ofte innanfor same sjanger, men frå ulike forfattarar. Novelle- og diktantologiar er dei vanlegaste typane. Antologiar er også svært vanlege innanfor fleire akademiske disiplinar. Då blir dei gjerne kalla artikkelsamlingar.

Ordet stammar frå gresk og betyr opphavleg «blomstersamling».

Kjelder

endre