Forfattar

ein som lagar skriftlege eller muntlege åndsverk

Ein forfattar lagar skriftlege åndsverk. I dag reknar me som regel forfattarar som dei som får gjeve ut bøker, medan dei som skriv kortare artiklar for aviser og tidsskrift blir rekna som journalistar eller skribentar.

Ulike typar forfattarar endre

Sjå òg endre