Apertur

For andre tydingar av ordet, sjå Apertur (fleirtyding).

Apertur (av spansk for «opning») er opninga som avgrensar lysstraumen gjennom eit optisk system. Med aperturen til ei linse eller ein holspegl meiner ein høvesvis diameteren til linse- og speglopninga.

Ei linse med forskjellig apertur

For planter vert apertur nytta om opninga i blome der det skjer kjønna befruktning.

KjelderEndra