Apertur (fleirtyding)

Wikimedia-fleirtydingsside

Aperturen i eit optisk system er ei opning som styrar kor mykje ljos som kjem inn.

Apertur (av latin apertura; «opning» eller «åtgang») kan òg visa til:

Anatomi og medisinEndra

Det finst ulike anatomiske aperturar i menneskekroppen:

Botanikk og biologiEndra

Vitskap og teknologiEndra  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.