Apogeum

Apogeum, apogé, jordfjerre eller jordfjerne er det punktet i banen til ein satellitt eller månen som er lengst vekke frå jorda. Det motsette av apogeum er perigeum.

Apogeum i B sin bane rundt jorda (A), her markert som Y. Perigeum er markert som X.

Innan ballistikk syner omgrepet til det høgaste punktet i ein ballistisk bane.

KjelderEndra