Apparatturn er ein av dei mest spennande og utfordrerne idrettane som vi har i Noreg. Idretten krev mykje styrke, bevegelegheit, uthaldenheit og dristigheit. Når du trenar apparat turn for du ein unik kroppskontroll, smidighet og styrken i kroppen er fullt på plass. Dette gjer at det er lett å få eit grunnlag innanfor andre idrettar. Apparatturn omfattar ulike øvingar, for kvinner finst det fire ulike øvingar, skranke, hopp, bom og frittståande. Det finst ulike nivå i alle apparata, nivået går frå 1 som er det lettaste til trinn 5 som er det bestet. Og viss du kjem over trinn 5, kan du gå over til Fig, det er her alle dei beste turnere i landet konkurrerer, men for å stille i Fig må ein vere 13 år og oppover.

KlasserEndra

Det finst ulike klasser innanfor apparatturn, aspirantar, rekrutt og klasse 1.2.3. Dei som er aspirantar er dei som er under 10 år, som vil seie at dei ikkje er gammal nok til å konkurrere. Når ein kjem opp i rekruttklassen, er ein fylla ti år, og er klår til å konkurrere. Etter to år i rekruttklassen går ein vidare til klasse 1. der er ein i to år før ein går vidare til klasse 2 og 3.

SkrankeEndra

Skranke består av to holmar, han eine er cirka 1.65cm over bakken medan den andre er litt høgare rundt 2.4 cm over bakken. Skranke er eit tøft apparat, det krev mykje mot og styrke, spesielt i armane.

HoppEndra

Hopp vil seie at gymnastane skal hoppe over ein bukk/hest. Det går an å regulere høgda på hesten frå 110cm til 135cm, og når du kjem opp i klasse 1. er ein nøydde til å hoppe på 125cm. Tilløpet til hesten er maks 25m. I hopp krev det at ein har ein god kroppskontroll og bra uthaldenheit.

BomEndra

Bom er kanskje det vondaste apparatet for mange turnere, bommen er 5meter lang, 125cm høy og berre 10cm brei. På bommen utfører gymnastane mange ulike øvingar, alt frå rulle til baklengssaltoar og flikkflakkar. Får å få bra resultat på bommen krev det mykje arbeida og øving. For og gjere det bra på bommen krev det ein enormt god balanse, samstundes må ein vere elegant, fleksibilitet og vise at ein har god kontroll.

FrittståandeEndra

Frittståande er ei stor matte som gymnastane utfører øvingane sine på. Her får gymnastane eit program som dei skal gjennomføre. Vist jentene har nådd opp til høgre krav på øvingane sine får dei bruk musikk på programmet sitt. Då lagar dei ein dans samstundes som dei visene fram øvingane sine mensar dei dansar. Programmet kan maks vare i 1,30 minutt. Alle desse fire apparat blir dømt av ein dommar, som gjev dei ein poengsum, når ein har fått poeng i alle apparata, ligg ein de saman. Og den som har fått mest poeng, vinn.