Sjå også Apsis i astronomi.

Apsis eller apside, frå gresk hapsos, «artikulasjon», «tilføying», er ei halvsirkelforma utviding av ein bygning. Vanlegvis har tilføyinga også ein kvelv forma som ein halvkuppel.

Teikning som viser apsis
Apsis frå innsida, Gamle Aker kyrkje i Oslo
Apsis frå utsida, Gamle Aker kyrkje i Oslo

Apsis vart nytta i kortveggen på den antikke romerske basilikaen. I kyrkjearkitekturen er apsis nytta som koravslutning.